Chỉ báo mòn phanh

Chỉ báo mòn phanh

     Giờ đây bạn có thể dễ dàng thấy khi nào phải thay thế các má phanh, và các khách hàng của bạn sẽ đánh giá bằng chứng dứt khoát rằng việc thay thế là cần thiết.
     Khi vật liệu ma sát có thể nhìn thấy phía trên chỉ báo mòn Bendix, má phanh nên kéo dài đến khoảng thời gian dịch vụ tiếp theo của xe và có thể vẫn còn sử dụng tiếp.
     Khi không có vật liệu ma sát nào còn lại nằm phía trên chỉ báo mòn Bendix, có nghĩa là má phanh sẽ không được kéo dài đến dịch vụ tiếp theo và cần thay thế ngay.
  • Để lại tin nhắn cho chúng tôi